Politika e privatësisë

 

Data e hyrjes në fuqi: 01 Janar 2021

AZTECH sh.p.k. ("ne", "jonë" ose "tonë") vepron në faqen e internetit www.aztechonline.com ("Shërbimi").

Kjo faqe ju informon për politikat tona sa i përket mbledhjes, përdorimit dhe zbulimin e të dhënave personale ku e perdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjen që e keni bërë në lidhje me ato të dhëna. Politika jonë e privatësisë për AZTECH sh.p.k. menaxhohet nëpërmjet Politikës Privatësisë Lirë.

Ne i përdorim të dhënat tuaja për ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke shfrytëzuar Shërbimin, ju pajtoheni që informatat tuaja të mblidhen dhe përdoren në pajtueshmëri me keto politika. Përvec nëse është specifikuar ndryshe në Politikat e Privatësisë, kushtet e përdorura në këto Politika të Privatësisë kanë të njëjtin kuptim sikurse te Kushtet dhe Termet e Përdorimit.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme të informatave për qëllime të ndryshme për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin për ju

Llojet e të dhënave të mbledhura

Të Dhënat Personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni informata personale identifikuese që mund të përdoren për t’ju kontaktuar apo identifikuar ("Të Dhënat Personale"). Informatat personale identifikuese mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e emailit
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit
 • Adresa, Shteti, Provinca, Kodi Postar, Qyteti
 • Cookies dhe të dhënat e përdorimit
 • Data e Lindjes

Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Ne gjithashtu mundë të mbledhim informata që shfletuesi juaj dërgon kurdo që vizitoni Shërbimin ose kur i qaseni Shërbimit nga ose përmes një pajisje mobile ("Të Dhënat e Përdorimit")

Këto Të Dhënat e Përdorimit mund të pëfshijnë informata siç janë adresa e protokolit të internetit e kompjuterit (psh IP adresa), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që i vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, kohëzgjatja e kaluar në ato faqe, identifikuasit unik të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostifikuese.

Kur i qaseni Shërbimit me apo nëpërmjet një pajisje mobile, këto Të Dhëna Të Përdorimit mund të përmbajnë informata sic janë lloji i pajisjes mobile që përdoret, ID unike e pajisjes suaj mobile, IP adresa e pajisjes suaj mobile, sistemi operativ, lloji i shfletuesit që përdoret, identifikuasit unik të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostifikuese.

Përdorimi i Të Dhënave

AZTECH sh.p.k. përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 • Për të ofruar dhe mirëmbajë Shërbimin
 • Për t’ju njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
 • Për t'ju mundësuar pjesëmarrjen në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur ju zgjedhni për të bërë atë
 • Për të ofruar kujdes dhe mbështetje të konsumatorëve
 • Për të siguruar analiza ose informacione të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin
 • Për të monitoruar përdorimin e Shërbimit
 • Për të zbuluar, parandaluar dhe adresojë lëshimet teknike

Transferimi i Të Dhënave

Informatat tuaja, duke përfshirë të Dhënat Personale, mund të transferohen - dhe mbahen – në kompjuterë që gjenden jashtë shtetit, rajonit apo ndonjë jurudiksioni qeverisës ku ligjet e mbrojtjes së të dhënave mund të ndryshojnë prej atyre të vendit tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Kosovës dhe zgjedhni të ofroni informata për ne, ju lutem ta keni parasyshë që ne i transferojmë ato të dhëna, duke përfshirë edhe Të Dhënat Personale,  në Kosovë ku edhe do t’i procesojmë.

Miratimi juaj me këto Kushte të Privatësisë e përcjellë me plotësimit e atyre të dhënave nënkupton pajtimin tuaj me këtë transferim të dhënave.

AZTECH sh.p.k. do ndërmarrë gjithë hapat e nevojshëm për siguruar dhënat tuaja trajtohen sigurtë dhe pajtim Kushtet e Privatësisë dhe asnjë E Dhënë Personale nuk do bartet te ndonjë organizatë apo shtet.

Shpalosja e të dhënave

Kërkesat Ligjore

AZTECH sh.p.k. nuk mund të shpalosë Të Dhënat Tuaja Personale në mirëbesim duke besuar që një veprim i tillë është i nevojshëm për të:

 • Përmbushur një detyrim ligjor
 • Për të mbrojtur të drejtat ose pronën e AZTECH sh.p.k.
 • Për të parandaluar ose hetuar keqpërdorimet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të shfrytëzuesve të Shërbimit ose publikut
 • Për të mbrojtur kundër përgjegjësisë ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave tuaj është shumë e rëndësishme për ne, por ua rikujtojmë që asnjë mënyrë ë transmetimit përmes internetit, ose mënyrë elektronike nuk është 100% e sigurtë. Ndërkohë që ne përpiqemi të përdorim mënyra të pranueshme komerciale për të mbrojtur Të Dhënat Tuaja Personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë absolute të saj.